www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị cắt sét cấp I của AT - bảo vệ sơ cấp

There are no translations available.

 

ATSHOCK L - Thiết bị cắt sét cho nguồn điện 1pha

ATSHOCK L - Thiết bị cắt sét cho nguồn điện dây pha -50kA

Module cắt sét cho 1 dây pha 230V (L): Bảo vệ cấp III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 50kA (10/350µs) và 50kA (8/20µs), Up<4kV, tr <100ns, Uc= 255Vac. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

  Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


 

ATSHOCK N- Thiết bị cắt sét cho nguồn điện 1 dây trung tính

ATSHOCK N- Thiết bị cắt sét cho nguồn điện dây trung tính -50kA

Module cắt sét cho 1 dây trung tính (N): Bảo vệ cấp III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 100kA (10/350µs) và 50kA (8/20µs), Up<4kV, tr <100ns. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF : Catalog-VN Catalog-EN


 

 

ATSHIELD TT - Thiết bị cắt sét 3 pha - 100kA(8/20µs)

Module cắt sét nguồn điện 3P-220/380Vac (3L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (RBT2002), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 30/120kA (10/350µs), 40/160kA (8/20µs), Up<1500V, tr<100ns, Uc=255/440Vac. Đèn báo tình trạng hoạt động. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VNCatalog-EN


 

ATSHIELD S - Thiết bị cắt sét 1 pha

ATSHIELD S - Thiết bị cắt sét 1 pha - 65kA(8/20µs)

Module cắt sét nguồn điện 1P-230Vac (L+N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 30kA (10/350µs), 65kA (8/20µs), Up<1500V, tr<100ns, Uc=255Vac. Đèn báo tình trạng hoạt động. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN


 

ATSUB 140-230 - Thiết bị cắt sét 1 pha

ATSUB 140-230 - Thiết bị cắt sét dây pha - 140kA.

Module cắt sét cho 1 dây pha 230V (L): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 30kA (10/350µs) và 140kA (8/20µs), Up=900V, tr <25ns, Uc= 255Vac. Đèn báo tình trạng hoạt động. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  Catalog-EN


 

ATSUB 140-N - Thiết bị cắt sét dây trung tính

ATSUB 140-N - Thiết bị cắt sét dây trung tính - 140kA.

Module cắt sét cho 1 dây trung tính (N): Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được xung sét đánh thẳng, khả năng thoát sét 30kA (10/350µs) và 140kA (8/20µs), Up=900V, tr <25ns. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN  Catalog-EN


 

ATSUB 100 - Thiết bị cắt sét cho nguồn điện 1pha

ATSUB 100 - Thiết bị cắt sét cho nguồn điện dây pha-100kA

Module cắt sét cho 1 dây pha 230V (L): Bảo vệ cấp I, II,III,IV (REBT). Khả năng thoát sét 100kA(8/20µs) và 24kA(10/350µs), Up<900V, tr <25ns, Uc= 255Vac. Đấu nối song song-không phụ thuộc dòng tải, lắp trên DIN rail.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VNCatalog-EN


 

  Tin tức khác:

Support Online

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Partners

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN