www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị chống sét cho Camera và cáp đồng trục

 
CCP Series - Coax surge protection solutions for any infrastructure need  
CCP Series - Coax surge protection solutions for any infrastructure need

Transient surges can enter electronic equipment through any connection, not just the AC power line. Facilities with reliable AC power protectors can still experience surge-related system downtime. 

             Hãng sản xuất Cylix, xuất xứ Mỹ.

Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN


 
CXP Series - Coaxial network and CATV Surge Protectors
CXP Series - Bộ chống sét cho đường tín hiệu TV/Radio - F
Thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu TV/Radio, khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), dải tần: 0-1000MHz , suy hao thấp <0.15dB, tr<1ns, Up<600V. Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: đầu nối F M/F.

    Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN ;  Catalog-EN

 
CXC Series - Coaxial network and CATV Surge Protectors
CXC Series - Bộ chống sét cho đường tín hiệu Camera - BNC
Thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu hình ảnh Camera, khả năng cắt sét 2.5kA/10kA (L-B/B-PE) (xung 8/20µs), dải tần: 0-70MHz , suy hao thấp <0.6dB, tr<1ns, Up = 25V/<600V ((L-B/B-PE)). Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: đầu nối BNC M/F.

    Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN

 
P8AX Series - RF Coaxial Protectors 
P8AX Series - RF Coaxial Protectors

The P8AX series is based on gas discharge tube (GDT) and designed for RF line surge protection. Available for different power and with coaxial connectors (N, BNC, TNC, UHF, SMA, 7/16, 7/8 cable), P8AX units could be provide in feedthrough mounting version and with vari- ous impedance (50 or 75 ohms).

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN

 
ATFREQ-TV - Surge protective devices for coaxial cables 
ATFREQ-TV - Bộ chống sét cho đường tín hiệu TV
 

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-1GHz, suy hao <1.2dB, trở kháng 75 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu TV.

            Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha

   Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN

 
ATFREQ-F - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-F - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 75Ω - F

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-2GHz, suy hao <0.5dB, trở kháng 75 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu F.

          Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

  Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN

 
ATFREQ-50BNC015 - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-50BNC015 - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω - BNC
 

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-1GHz, suy hao <0.15dB, trở kháng 50 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu BNC.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF Catalog-VN ; Catalog-EN

 
ATFREQ-50BNC - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-50BNC - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω - BNC

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-1GHz, suy hao <0.2dB, trở kháng 50 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu BNC.

           Hãng sản xuất  Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ  Tây Ban Nha.

  Download PDF  :  Catalog-VN ; Catalog-EN

 
ATFREQ-400BNC015 - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-400BNC015 - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω- BNC 

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-1GHz, suy hao <0.15dB, trở kháng 50 ohm, Uc=200Vdc, tr<100ns. Công suất 400W. Đầu nối kiểu BNC.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

    Download PDF :  Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-400BNC - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-400BNC - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω- BNC

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-1GHz, suy hao <0.2dB, trở kháng 50 ohm, Uc=200Vdc, tr<100ns. Công suất 400W. Đầu nối kiểu BNC.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

   Download PDF  Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-50N - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-50N - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω-N

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-3GHz, suy hao <1.5dB, trở kháng 50 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu N.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-400N - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-400N - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω-N

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-3GHz, suy hao <1.5dB, trở kháng 50 ohm, Uc=200Vdc, tr<100ns. Công suất 400W. Đầu nối kiểu N.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  :  Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-50UHF - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-50UHF - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω- UHF

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-3GHz, suy hao <0.3dB, trở kháng 50 ohm, Uc=70Vdc, tr<100ns. Công suất 50W. Đầu nối kiểu UHF.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF : Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-400BNC015 - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-400UHF - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω- UHF

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0-3GHz, suy hao <0.3dB, trở kháng 50 ohm, Uc=200Vdc, tr<100ns. Công suất 400W. Đầu nối kiểu UHF.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF  : Catalog-VN , Catalog-EN

 
ATFREQ-7/16 - Surge protective devices for coaxial cables
ATFREQ-7/16 - Bộ chống sét đường cáp đồng trục 50Ω- 7/16

Bộ chống sét lan truyền cho đường cáp đồng trục: khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), tần số họat động: 0.9-2.6GHz, suy hao <0.5dB, trở kháng 50 ohm, Uc=350Vdc, tr<100ns. Công suất 900W. Đầu nối kiểu 7/16".

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN