www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị chống sét cho đường viễn thông

LSA10GT - Thiết bị chống sét cho 1 hoặc 10 line điện thoại   

Thiết bị chống sét cho 10 line điện thoại, khả năng cắt sét 10kA (xung 8/20µs), bảo vệ 1 tầng với công nghệ GDT 3 cực. Lắp trên giá Krone, dễ dàng thay thế và bảo trì. Thích hợp bảo vệ cho các line nội bộ của tổng đài điện thoại

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF   : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B280-48D3 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu ISDN-T0/48 V line (1 kênh)  

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu ISDN-T0/48 V line (1 kênh): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 48V, Uc=53V, Up=70V, điện áp kẹp 60V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

 Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B480-48D3 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu ISDN-T0/48 V line (2 kênh)   

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu ISDN-T0/48 V line (2 kênh): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 48V, Uc=53V, Up=70V, điện áp kẹp 60V, tr<1ns

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B180-24D3 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (1 đôi-2 dây)  

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (1 đôi - 2 dây): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 24V, Uc=28V, Up=40V, điện áp kẹp 35V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B280-24D3 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (2 đôi - 4 dây)  

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (2 đôi - 4 dây): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 24V, Uc=28V, Up=40V, điện áp kẹp 35V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc.

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

Xem chi tiết >>>  ;     Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B480-24D3 - Thiết bị chống sét đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (4 đôi - 8 dây)   

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu Leasedline/4-20mA (4 đôi - 8 dây): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 24V, Uc=28V, Up=40V, điện áp kẹp 35V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc.

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

 Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B280-06DBC - Thiết bị chống sét đường tín hiệu T2/T1 (1 kênh)   

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu T2/T1 (1 kênh): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 6V, Uc=8V, Up=25V, điện áp kẹp 15V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc.

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

B480-06DBC - Thiết bị chống sét đường tín hiệu T2/T1 (2 kênh)   

Thiết bị bảo vệ đường tín hiệu T2/T1 (2 kênh): khả năng cắt sét 5kA (xung 10/350µs), 20kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 6V, Uc=8V, Up=25V, điện áp kẹp 15V, tr<1ns . Lắp nối tiếp trên đường dây, đấu nối I/O: siết ốc

             Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp

 Download PDF  : Catalog-VN ,  Catalog-EN

ATFONO - Thiết bị chống sét lan truyền 2 line Tel /Fax /xDSL

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 line Te l/Fax /Modem /ADSL, khả năng thoát sét 20kA (xung 8/20µs) và 5kA/line, điện áp hoạt động định mức 130Vdc, tối đa Uc=220Vac/dc, Up=250V, tr<10ns. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc. Kiểm tra tình trạng hoạt động từ xa.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

   Download PDF :  Catalog-VN , Catalog-EN

ATFONO RJ11 - Thiết bị chống sét cho 1 line Tel /xDSL nối RJ11

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 line Tel /Fax /Modem /ADSL, khả năng cắt sét 2kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 130Vdc, Uc=220Vac/dc, Up=250V, tr<10ns. Đấu nối in/out RJ11/RJ11.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF :   Catalog-VN ,  Catalog-EN

ATFONO RJ45 - Thiết bị chống sét cho 1 line Tel /Fax /xDSL nối RJ45

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 line Tel /Fax /Modem /ADSL, khả năng cắt sét 2kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 130Vdc, Uc=220Vac/dc, Up=250V, tr<10ns. Đấu nối in/out RJ45/RJ45.

           Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF :  Catalog-VN ,  Catalog-EN

 

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN