www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị chống sét đường tín hiệu điều khiển

 
BP - LC - Thiết bị chống sét cho Loadcell bàn cân điện tử
BP-LC - Thiết bị chống sét cho Loadcell bàn cân điện t

Thết bị chống sét cho Loadcell bàn cân điện tử, khả năng cắt sét 10kA(xung 8/20µs). Điện áp kẹp 30V (line/screen), 15V(line/line), dòng rò cực thấp dưới 1µA. Bảo vệ 4 hoặc 6 dây, mắc nối tiếp. Vỏ bảo vệ IP65, IP68, chống thấm, nhiệt độ đáp ứng -40/+85 độ C. 

       Hãng sản xuất Citel, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;   Download PDF :   Catalog-VN ,   Catalog-EN  

 
ATLINE 5 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 5Vdc
ATLINE 5Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 5Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 5Vdc, Uc=7Vac/dc, Up=9V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ;   Catalog-EN   

 
ATLINE 5 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 5Vdc
ATLINE 5 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 5Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 5Vdc, Uc=7Vac/dc, Up=9V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF : Catalog-VN ;   Catolog-EN    

 
ATLINE 12 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 12Vdc
ATLINE 12Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 12Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 12Vdc, Uc=15Vac/dc, Up=18V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ;   Catalog-EN   

 
 
ATLINE 12 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 12Vdc
ATLINE 12 Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 12Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 12Vdc, Uc=15Vac/dc, Up=18V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN ;   Catolog-EN    

 
ATLINE 15 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 15Vdc
ATLINE 15Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 15Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 15Vdc, Uc=18Vac/dc, Up=20V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN 

 
ATLINE 15 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 15Vdc

 
ATLINE 15Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 15Vdc
Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 15Vdc, Uc=18Vac/dc, Up=20V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

    Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
ATLINE 24 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 24Vdc
ATLINE 24Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 24Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 24Vdc, Uc=31Vac/dc, Up=35V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 
 
ATLINE 24 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 24Vdc
ATLINE 24Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 24Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 24Vdc, Uc=31Vac/dc, Up=35V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
ATLINE 30 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 30Vdc
ATLINE 30Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 30Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 30Vdc, Uc=37Vac/dc, Up=40V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,  Catalog-EN   

 
ATLINE 30 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 30Vdc

 
ATLINE 30Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 30Vdc
Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 30Vdc, Uc=37Vac/dc, Up=40V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

     Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
atline old
ATLINE 48Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 48Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 48Vdc, Uc=65Vac/dc, Up=70V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 
ATLINE 48 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 48Vdc
ATLINE 48Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 48Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 48Vdc, Uc=65Vac/dc, Up=70V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF : Catalog-VN ,   Catolog-EN    

 
atline old
ATLINE 60Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 60Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 60Vdc, Uc=72Vac/dc, Up=90V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 
atline
ATLINE 60Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 60Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 60Vdc, Uc=72Vac/dc, Up=90V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
ATLINE 80 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 80Vdc
ATLINE 80Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 80Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 80Vdc, Uc=96Vac/dc, Up=120V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 
atline
ATLINE 80Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 80Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 80Vdc, Uc=96Vac/dc, Up=120V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
ATLINE 110 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 110Vdc
ATLINE 110Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 110Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền data: khả năng cắt sét 4/8kA (10/350µs), 20/40kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 110Vdc, Uc=132Vac/dc, Up=160V, tr<1ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 
ATLINE 110 - Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 110Vdc
ATLINE 110Chống sét 2 đường truyền tín hiệu 110Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 2 đường truyền tín hiệu DC: khả năng cắt sét 5kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 110Vdc, Uc=132Vac/dc, Up=160V, tr<10ns. Mắc nối tiếp, dòng tải 360mA. Lắp trên DIN rail, đấu nối kiểu siết ốc.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

 Download PDF :   Catalog-VN ,   Catolog-EN   

 
ATDB9 - Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 12Vdc
ATDB9Chống sét 1 đường truyền tín hiệu 12Vdc

Thiết bị chống sét lan truyền cho 1 đường truyền tín hiệu RS232/RS485/TTL: khả năng cắt sét 2kA (xung 8/20µs), điện áp hoạt động 12Vdc, Uc=15Vac/dc, Up=80V, tr<10ns. Đấu nối DB9/DB9.

       Hãng sản xuất Aplicaciones Tecnológicas, xuất xứ Tây Ban Nha.

Download PDF :  Catalog-VN ,   Catalog-EN   

 

  Tin mới:Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN