www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Thiết bị đo điện trở cách điện Mega-ohm

Thiết bị đo điện trở cách điện đến 1000 , điện áp 500V

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6501

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6501

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 500V, dải đo: 0.5 - 200MΩ. Hiển thị kim. Nguồn hoạt động: phát điện quay tay.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  :   Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6511

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6511

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 500V, dải đo: 0.1 - 1000MΩ. Hiển thị kim, nguồn hoạt động: 4 pin 1.5V.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF :   Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện đến 4000 , điện áp 1000V

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6503

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6503

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 250/500/1000V, dải đo: 1 - 5000MΩ. Hiển thị kim. Nguồn hoạt động: phát điện quay tay. 

Hãng sản xuất : Chauvin Arnoux, xuất xứ : Pháp

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN   , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6513
Thiết bđo điện trở cách điện CA 6513

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: 500/1000V, dải đo: 0.1 - 1000MΩ. Hiển thị kim, nguồn hoạt động: 4 pin 1.5V.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6523

 

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6523 

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500V/1.000V, dải đo 100kΩ - 2GΩ, đo điện áp,  thông mạch. Hiển thị LCD, pin thường.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  ,  Catalog-EN

Thiết bị đo điện trở cách điện đến 10000 , điện áp 5000V

  Thiết bị do điện trở cách điện CA 6505
 

Thiết bị do điện trở cách điện CA 6505

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500/1.000/2.500/5.000V (cố định), 40V-5.100V (chỉnh tay), dải đo 10kΩ - 10TΩ. Tính toán DAR/PI. Hiển thị LCD, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  ,  Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6545

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6545

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo 500/1000/2500/5000V (cố định), 40-5100V (chỉnh tay), dải đo 10kΩ - 10TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD. Hiển thị LCD, pin sạc.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF  : Catalog-VN  , Catalog-EN

  Xem tiếp các sản phẩm khác >>>

Thiết bị đo điện trở cách điện đến 30000 , điện áp 15kV

Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6550

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6550

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: điện áp đo: 500/1000/2500/5000/10000V, dải đo: 10kΩ - 25TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD/SV/ΔR. Lập trình đo theo điện áp bậc thang: 10 bậc. Bộ nhớ trong, kết nối máy tính USB, RS232. Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN


Thiết bị đo điện trở cách điện CA 6555

Thiết bđo điện trở cách điện CA 6555

Thiết bị đo điện trở cách điện ( Megohmeters ): Đo điện trở cách điện, điện áp đo: điện áp đo: 500/1000/2500/5000/10000/15000V, dải đo: 10kΩ - 30TΩ. Tính tóan DAR/PI/DD/SV/ΔR. Lập trình đo theo điện áp bậc thang: 10 bậc. Bộ nhớ trong, kết nối máy tính USB, RS232. Hiển thị LCD, nguồn hoạt động: pin sạc NiMH.

Hãng sản xuất Chauvin Arnoux, xuất xứ Pháp.

Xem chi tiết >>>  ;       Download PDF : Catalog-VN  , Catalog-EN

  Xem tiếp các sản phẩm khác >>>

  Tin tức khác:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN