www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Một trong các công trình xenluloza lớn nhất châu Âu đã lắp đặt điện cực thu sét DAT CONTROLER® PLUS

Nhà máy quan trọng này của ngành công nghiệp rừng và giấy đã được bảo vệ nhờ điện cực thu sét phát xạ sớm (ESE) của Aplicaciones Tecnológicas.
Các nhà máy sản xuất bột giấy xenluloza có khả năng hỏa hoạn cao do chứa đựng hàng tấn sản phẩm hóa chất. Đồng thời, loại nhà máy này tạo ra năng lượng độc hại, làm tăng rủi ro cho con người và thiệt hại vật chất trong trường hợp sét đánh.

 

Tập đoàn công nghiệp ENCE, nhận thức được về tầm quan trọng của việc có một hệ thống chống sét hiệu quả, đã tin tưởng Aplicaciones Tecnológicas về đề xuất điều chỉnh thiết kế theo các khuyến nghị đưa ra của tiêu chuẩn IEC EN 62305 và UNE 21186. Dự án, nằm trong một số các họat động khác, đã xác định lắp đặt 9 điện cực thu sét phát xạ sớm DAT Controler® Plus

  Tin mới:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN