www.thyan.com.vn

Viet NamEnglish (United Kingdom)

Sức khỏe & các quy tắc an toàn lao động liên quan đến phòng ngừa, bảo vệ chống sét

ATSTORMAplicaciones Tecnológicas đã đào tạo cho “Các giám đốc An Toàn Sức Khỏe cho người lao động” về các quy định trong lĩnh vực bảo vệ chống sét.

Tháng sáu năm ngoái được tổ chức tại ISSGA - Viện Sức khỏe & các quy tắc an toàn lao động - một hội thảo về Sức khỏe & các quy tắc an toàn lao động liên quan đến phòng ngừa, bảo vệ chống sét đã được sự tham dự của hơn 50 nhà quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực này.

Phòng ngừa sét có nghĩa là cần có thông tin trước từ một thiết bị nhận biết cơn bão, cho phép người sử dụng bắt đầu các biện pháp ngăn chặn tạm thời trước khi cơn bão bắt đầu. Những biện pháp này sẽ được ngừng hoạt động sau cơn bão.

Thông thường, trong mỗi quốc gia có quy định về Sức khỏe & các quy tắc an toàn lao động liên quan đến chống sét. Quốc tế, tiêu chuẩn chính về phòng ngừa sét là EN 50536: Hệ thống chống sét - Hệ thống cảnh báo giông sét, thiết lập để sử dụng một thiết bị nhận biết cơn bão để có biện pháp ngăn chặn.

Aplicaciones Tecnológicas’ATSTORM®v2 là thiết bị cảnh báo sét. Thiết bị này lưu lại các phép đo của sự thay đổi của điện trường, thiết lập mức cảnh báo trước khi cơn bão sét xảy ra, mà kích hoạt phương thức thức bảo vệ.

 


 

  Tin mới:

Hỗ trợ khách hàng

yahoo messenger

skype messenger
email mesenger

Liên kết website

Mời xem website MỚI !

Thiết bị đo

Chống Sét

Nhà sản xuất

chauvin
alltec
chauvin
cylix citel
ban do
Bản đồ đến THY AN